Γραβιέρα Κρητης ΠΟΠ

Η κρητική γραβιέρα χαρακτηρίζεται ως ένα πολύ ανοιχτό κίτρινο, σκληρό επιτραπέζιο τυρί, με ασύμμετρες τρύπες και φυσική κόρα, με υπόγλυκη και ελαφρώς υφάλμυρη γεύση,

Κρητική Ξυνομυζήθρα

Παρασκευάζεται από τυρόγαλο προβάτου, κατσικιού ή και των δύο μαζί. Αποτελεί βασικό συστατικό του δημοφιλή Κρητικού Ντάκου.